Festival Rokytnice zní

Hudeb­ně-literární dny
v Rokyt­ni­ci nad Jize­r­ou.

Hudeb­ně-literární dny v Rokyt­ni­ci nad Jize­r­ou.

Pro­gram 16. 8. — 18. 8.

O festivalu

Nechejme znít příro­du, nechejme znít hud­bu, nechejme znít Rokyt­ni­ci!

Každý rok pořádáme v Rokyt­ni­ci nad Jize­r­ou, uprostřed nád­h­erné přírody v Krkonošském národ­ním parku, hudeb­ně-literární fes­ti­val Rokyt­nice zní. Hledáme nová propo­jení mezi hud­bou a lit­er­atur­ou, zabýváme se his­torií kra­je. Ke spoluúčinkování zveme prvotříd­ní umělce z České repub­liky i ze zahraničí. Do dra­maturgie fes­ti­valu zahrnu­jeme výz­nam­ná výročí skla­datelů a spiso­vatelů, před­stavu­jeme naše oblíbené i méně známé auto­ry.

Zveme pub­likum ke společné­mu prožití kon­certů, k popovídání si a k popřemýšlení o různých zák­outích hud­by a umění vůbec.

Při­jďte, pobudťe s námi!

Hrající hudebníci a detail na hudební nástroje

Ročníky festivalu

Logo 2025

Rok české hudby

Ročník 2024
16. — 18. 8. 2024

Logo 2023

Kouzlo vyprávění /​ Otfried Preußler

Ročník 2023
16. — 20. 8. 2023

Logo Festivalu ročník 2022

Jak hluboko sahá vzpomínka /​ Franz Fühmann

Ročník 2022
19. — 22. 8. 2022

Hlavní partneři festivalu

Logo Česko-německý fond budoucnosti

Partneři festivalu

Rokytnice nad Jizerou
Liberecký kraj
Kostel Sv. Michaela
Pražský literární dům
Nadace život umělce
Nadace  český hudební fond
Porta Bohemica
Kino na kolečkách
Knihkupectví u Malých
Juniornotel Roxana
Pension Bobeš
Sura